Bemiddelen in situaties van ziekte, afhankelijkheid en bij het levenseinde

Wanneer je als gezin wordt geconfronteerd met een (plotse) ziekte of handicap van je echtgeno(o)t(e), partner, kind, nabij familielid of vriend, staat je leven stil. Je wordt overmand door gevoelens van verdriet, ongeloof, twijfel, angst en onzekerheid. Er rijzen vele vragen en niet zelden dienen snel moeilijke en ingrijpende beslissingen te worden genomen. Zowel de persoon in kwestie als zijn nabije omgeving zoekt naar ‘gepaste’ manieren om met de (veranderde) situatie om te gaan. Elk vanuit hun eigen overtuiging, individuele mogelijkheden en beperkingen.

Ondanks de grote inzet en ongewijfeld goede bedoelingen kan deze nieuwe zorgsituatie ongewild een zware druk leggen op het familiesysteem, wat een voedingsbodem voor conflicten kan betekenen.

Bemiddeling kan hierop een constructief antwoord bieden…

Tijdens bemiddelingstraject wordt ruimte gemaakt om emoties, verwachtingen en bezorgheden van elk van de partijen op een oplossingsgerichte wijze te bespreken. Dit alles met de bedoeling de onderlinge relaties te herstellen en zo uit de imapasse te geraken.

Bemiddelen rond ziekte, handicap of zorgafhankelijkheid van iemand waar je om geeft, vormt een zeer persoonlijk traject, dat bij uitstek een discreet en sereen gesprek verdient.

Pavaro Bemiddeling kan u dit professioneel aanbod bieden.

Naast de expertise als erkend bemiddelaar kan worden teruggeblikt op een jarenlange ervaring als hulpverlener binnen de brede gezondheidsector. Verder ben ik me – als actieve rolstoelgebruiker – bewust van het feit dat ziekte en/of handicap een individuele multifactoriële realiteit verondersteld.

Bemiddelen in de laatste levensfase en bij het levenseinde

Bij het levenseinde worden intermenselijke relaties vaak op scherp gesteld. In deze fase willen mensen vaak hun leven terug in evenwicht brengen; conflicten uitpraten, wensen uitspreken…

Ook kan de nood bestaan bij (naaste) familieleden of vrienden om het vertrouwen in de relatie te herstellen of te versterken.

We zien dat de nood hoog is, maar de tijd beperkt, wat tot mooie vormen van verbinding kan leiden, op weg naar rust, voor de betrokken partijen.

Een warm sereen debat, met de focus op verbindig staat hier centraal.