Waarom kiezen voor Bemiddeling?

Problem, no problem.

 • Bemiddeling is goedkoper dan een lange juridische strijd
 • Bemiddeling is vrijwillig en dus een persoonlijke keuze
 • Communicatie staat centraal
 • Beide partijen zijn gelijkwaardig, er wordt gewerkt volgens de methodiek van meerzijdige partijdigheid
 • De bemiddelaar is een onafhankelijk en neutraal persoon
 • De partijen komen samen tot een oplossing, het conflict wordt opgelost
 • Bemiddeling gebeurt in een vertrouwelijk kader

Aan de slag!

Bemiddeling is een proces dat bestaat uit verschillende stappen. Het vraagt dus tijd en engagement van alle partijen om tot een evenwichtig akkoord te komen.

Wanneer de partijen tot een oplossing komen voor het conflict, worden de afspraken vastgelegd in een bemiddelingsakkoord. Het bemiddelingsakkoord kan dan gehomologeerd worden door de Rechter – voor de bevoegde Rechtbank – waardoor het de kracht van een vonnis krijgt en dus afdwingbaar wordt.

We onderscheiden twee vormen van bemiddeling: niet-proceduregebonden bemiddeling en proceduregebonden bemiddeling

Neem gerust contact op als u vragen heeft…

Echtscheiding

Echtscheiding bemiddeling.

 • Ik ga scheiden… Wat nu?
 • Wat gebeurt er met de kinderen?
 • Rechtbank of bemiddeling?
 • Wat doen we met het vermogen?

Bemiddeling bij echtscheiding

Familie conflict

Familie conflict bemiddeling Antwerpen.

 • Bemiddelen tussen ouders en kinderen
 • Omgaan met een samengesteld gezin
 • Bemiddelen bij erfenis en geldkwesties
 • Bemiddelen rond zorgafhankelijkheid
 • Omgaan met een samengesteld gezin

Bemiddeling bij familiale conflicten

Zakelijk conflict

Bemiddeling en mediation bij zakelijk conflict Antwerpen.

 • Team-mediation
 • Bemiddelen in familiebedrijven
 • Ongemotiveerde werknemer
 • Ziekteverzuim & moeilijke communicatie

Zet uw eerste stap naar een oplossing