Bemiddeling bij familiale conflicten

familie.

Je bent betrokken bij een conflict binnen het gezin of in de familie

Je hebt ruzie met je kind, broer, zus of een ander familielid en wenst dit conflict op te lossen via bemiddeling. Het betreft concrete situaties zoals:

  • Bemiddeling tussen ouders en kinderen

   • bij opvoedingsproblemen
   • gender-gerelateerde conflicten
   • ‘Hotel mama’ (steeds meer kinderen blijven langer thuis wonen)
   • nieuw samengestelde gezinnen

 

  • Bemiddeling in complexe familiale situaties

   • Bemiddeling bij erfenissen of andere geldzaken
   • Emotionele familiale situaties, met diverse belangen (bvb.zorg van een hulpbehoevend familielid)
   • Bemiddeling bij het levenseinde
   • Bemiddelen tussen vrienden

 

 • Leven in een samengesteld gezin

  Wanneer gezinnen van samenstelling veranderen, wijzigt ook de positie van de betrokken individuen binnen dat gezin. Ieder gezinslid moet opnieuw zijn of haar plaats vinden en zijn of haar – al dan niet vertrouwde – rol opnemen. Het is vaak een zoektocht met vallen en opstaan en een voedingsbodem voor conflicten.

  Jullie gaan als partner(s) uit het nieuw samengestelde gezin in gesprek. We focussen op de vragen en de moeilijkheden die ervaren worden in de nieuwe gezinssituatie. Er wordt samen met jullie gezocht naar antwoorden, waarbij het belang van de kinderen centraal staat. Mogelijke oplossingen worden aangereikt onder de vorm van praktische tools die hanteerbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

  Het betreft hier een bemiddelingsgericht begeleidingstraject waarbij methodisch de nadruk ligt op het tot inzicht komen, empoweren en verbindend werken.

 • Bemiddelen bij situaties van ziekte & afhankelijkheid

  Wanneer je als gezin wordt geconfronteerd met een (plotse) ziekte of handicap van je echtgeno(o)t(e), partner, kind, nabij familielid of vriend, staat je leven stil. Je wordt overmand door gevoelens van verdriet, ongeloof, twijfel, angst en onzekerheid. Er rijzen vele vragen en niet zelden dienen snel moeilijke en ingrijpende beslissingen te worden genomen. Zowel de persoon in kwestie als zijn nabije omgeving zoekt naar ‘gepaste’ manieren om met de (veranderde) situatie om te gaan. Elk vanuit hun eigen overtuiging, individuele mogelijkheden en beperkingen.Ondanks de grote inzet en ongetwijfeld goede bedoelingen kan deze nieuwe zorgsituatie ongewild een zware druk leggen op het familiesysteem, wat een voedingsbodem voor conflicten kan betekenen.

  Bemiddeling kan hierop een constructief antwoord bieden…

  Tijdens het bemiddelingstraject wordt ruimte gemaakt om emoties, verwachtingen en bezorgdheden van elk van de partijen op een oplossingsgerichte wijze te bespreken. Dit alles met de bedoeling de onderlinge relaties te herstellen en zo uit de impasse te geraken.
  Bemiddelen rond ziekte, handicap of zorgafhankelijkheid van iemand waar je om geeft, vormt een zeer persoonlijk traject, dat bij uitstek een discreet en sereen gesprek verdient.

  Pavaro Bemiddeling kan u dit professioneel aanbod bieden.

  Naast de expertise als erkend bemiddelaar kan worden teruggeblikt op een jarenlange ervaring als hulpverlener binnen de brede gezondheidssector. Verder ben ik me – als actieve rolstoelgebruiker – bewust van het feit dat ziekte en/of handicap een individuele multifactoriële realiteit verondersteld.

  Bemiddelen in de laatste levensfase en bij het levenseinde

  Bij het levenseinde worden intermenselijke relaties vaak op scherp gesteld. In deze fase willen mensen vaak hun leven terug in evenwicht brengen; conflicten uitpraten, wensen uitspreken…

  Ook kan de nood bestaan bij (naaste) familieleden of vrienden om het vertrouwen in de relatie te herstellen of te versterken.
  We zien dat de nood hoog is, maar de tijd beperkt, wat tot mooie vormen van verbinding kan leiden, op weg naar rust, voor de betrokken partijen.

  Een warm sereen debat, met de focus op verbinding staat hier centraal.

Maak nu een afspraak