Scheiden via bemiddeling

divorce.

Wat moet ik weten als ik ga scheiden?

Je denkt aan scheiden en wenst een antwoord op tal van vragen die door je hoofd spelen… Je hebt nood aan duidelijke en heldere informatie; over de scheidingsprocedure, de gevolgen voor het vermogen, de afspraken in verband met de kinderen enz…

Een informatiegesprek wordt aangeboden individueel of samen met je partner.

Scheiden of blijven?

Je twijfelt, scheiden of nog samen blijven. Maar één ding is zeker: op deze manier kan het niet meer verder in jullie relatie. In relatiebemiddeling wordt in een sereen kader ruimte gecreëerd om knelpunten binnen de relatie bespreekbaar te stellen. Onder deskundige begeleiding wordt er samen naar oplossingen gezocht. Er wordt helderheid geschapen over hoe het verder kan gaan in de toekomst. Verwachtingen en engagementen worden naar elkaar toe uitgesproken.

Wat te doen met de woning en ander vermogen?

Bij de opmaak van een bemiddelingsovereenkomst onderscheiden we twee onderdelen, m.n.: het vermogensrechtelijk deel en het familierechtelijk deel. Het verdelen van dit vermogen van de partijen noemen we de vereffing en verdeling. Bij de opmaak van het EOT dient hierover een gedragen akkoord te bestaan, alvorens de echtscheiding kan uitgesproken worden. Vermogen van de partijen heeft betrekking op de woning, de inboedel, de auto’s, de rekeningen e.d.
Bij de bemiddelingsgesprekken wordt naast de praktische uitwerking van de afspraken, belangrijke aandacht besteed aan emoties die een (echt)scheiding met zich meebrengen, m.n.: boosheid, angst, onzekerheid e.d.

Wat is ouderschapsbemiddeling?

Als koppel met kinderen kan je beslissen om te scheiden en ieder terug zijn eigen weg te gaan. Toch blijven jullie voor altijd ouders. De emotionele impact van een echtscheiding op kinderen mag niet worden onderschat. De bemiddelaar ziet er op toe dat de belangen van de kinderen niet uit het oog worden verloren. Het is dan ook mogelijk de gemeenschappelijke kinderen te betrekken bij het bemiddelingsproces.

De regeling rond de kinderen is belangrijk in het familierechtelijk onderdeel van een EOT. De geldende afspraken dienen zeer accuraat te worden uitgewerkt, anders zal de bevoegde Familierechtbank die overeenkomst weigeren te homologeren. Een goed uitgewerkte ouderschapsovereenkomst is uiteraard belangrijk om conflicten in de toekomst te voorkomen.

Een ouderschapsovereenkomst bevat afspraken rond de kinderen aangaande: het ouderlijk gezag, de verblijfregeling en een onderhoudsregeling, aangevuld met het ouderschapsplan.

Om evidente redenen is een ouderschapsbemiddeling niet enkel verplicht bij een EOT, maar zeker ook aan te raden bij de scheiding van ouders die feitelijk – of wettelijk samenwonend zijn.

Maak nu een afspraak