Privacy verklaring – GDPR

  • Pavaro Bemiddeling is onderworpen aan GDPR (General Data Protection Regularistion), betreffende het beheer en de privacybescherming van persoonlijke gegevens.
  • Pavaro Bemiddeling garandeert een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van deze persoonsgegevens. Ze worden verwerkt in een vertrouwelijk kader en met oog voor afdoende veiligheid.
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van een bemiddelingsproces of een counselingstraject.
  • We kunnen annonieme of geagregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard (i.c. browsertype, IP-adres). Deze zaken worden enkel gebruikt voor professionele doeleinden.
  • Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij de behandeling van het dossier of de begeleiding dit vereist; bvb. experts, notarissen, Rechtbanken, advocaten, collega bemiddelaar, andere hulpverleners, huisartsen.
    Uitzonderingen hierop zijn: bij direct gevaar van iemand.
  • Deze gegevens zijn eveneens onderworpen aan ons beroepsgeheim.
  • De cliĆ«nt beschikt over het wettelijk recht tot inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De vraag tot aanpassing van persoonsgegevens dient schriftelijk te gebeuren (ondertekend en gedateerd document) en mits voorleggen van een copy van de ID aangaande betrokkene. Het aanpassen van deze gegevens is gratis.