Wijziging in de EOT-procedure vanaf 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 zijn een aantal belangrijke procedurele wijzigingen aangaande de EOT (echtscheiding onderlinge toestemming) van toepassing:

Afschaffing van de verplichte verschijning

De partijen dienen niet meer standaard persoonlijk te verschijnen bij de behandeling of uitspraak van het EOT. De verschijning kan wel gevraagd worden; ambtshave door de Familierechtbank, door de partijen of door de Procureur Des Konings. Wanneer de persoonlijke wordt gevraagd, dienen beide partijen aanwezig te zijn.

De niet-verplichte verschijning maakt dat een EOT in principe volledig schriftelijk kan gebeuren.

Het schriftelijk advies van de Procureur des Konings is facultatief

De Procureur des Konings is niet meer verlicht om in elk dossier een schriftelijk advies uit te brengen aan de Rechtbank omtrent de naleving van de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en omtrent de afspraken tussen echtgenoten die betrekking hebben op hun minderjarige kinderen.

Onderhoudsuitkering tussen echtgenoten

In het EOT dient expliciet te worden vermeld of er al dan niet onderhoudsuitkering wordt betaald tussen de echtgenoten, tijdens de procedure of daarna. Indien er geen onderhoudsuitkering wordt betaald dient dit eveneens te worden vermeld.