Mediation in organisaties & Zakelijk conflict

Bemiddelen in teams

Bemiddelen in teams.

Als leidinggevendenen een organisatie ben je bezorgd over het welbevinden van uw personeel. Enkel wanneer mensen zich goed voelen op de werkvloer kunnen ze optimaal functioneren in hun job.

Zaken zoals ziekteverzuim, onuitgesproken spanningen binnen een team, een ongemotiveerde werknemer of moeilijke lopende communicatie, zijn dagelijkse bezorgdheden voor u als werkgever.

Pavaro Bemiddeling gaat samen met u op zoek gaan naar oplossingen – op maat – voor uw bedrijf of organisatie

Het oplossen van een commercieel geschil

Het oplossen van een commercieel geschil.

Als bedrijfsleider leeft u voor uw bedrijf, want u houdt van uw bedrijf. Conflicten m.b.t. contracten, afspraken of facturen bent u dan ook liever kwijt dan rijk. De stap naar de Rechtbank is vaak kostelijk en onzeker.

De keuze voor bemiddeling bij dergelijke situaties kan een uitweg zijn. Op korte termijn wordt een oplossing gezocht, wat vaak een win-win oplevert voor u en de andere partij, zonder dat de persoonlijke samenwerkingsrelatie onherstelbare schade oploopt.

Verder kan u bij Pavaro Bemiddeling ook terecht voor het bemiddelen bij geschillen van burgerrechtelijke aard, m.n: huurconflicten of geschillen met maatschappelijke instanties, zoals; scholen, ziekenhuizen e.d..

Bemiddelen binnen familiebedrijven

Bemiddelen binnen familiebedrijven.

Bent u als stichter of zaakvoerder bezorgd over het voortbestaan van uw onderneming? Wenst u bepaalde zaken bespreekbaar te stellen aangaande de gevolgde koers binnen uw bedrijf of toekomstige evoluties? Maar, werd dit omwille van meningsverschillen nooit besproken, of angstvallig vermeden als gevolg van persoonlijke aangelegen?

Pavaro Bemiddeling biedt hiervoor ondersteuning en advies op een discrete en professionele manier.

Maak nu een afspraak