Erelonen & kosten

Het financiële aspect is een duidelijke troef bij Bemiddeling. Vermits beide partijen beroep doen op één bemiddelaar, is de gangbare praktijk dat de kosten van de Bemiddeling gelijk worden gedeeld tussen de partijen.

De totale kost van een bemiddelingstraject wordt bepaald door verschillende factoren, zoals: de aard van de bemiddeling, de complexiteit van de zaak, de compromisbereidheid, de duurtijd van het proces e.d.. Een eenduidige prijs kan hier dan ook niet gegeven worden.

Transparantie met betrekking tot de gehanteerde tarieven en afspraken is echter wel belangrijk. De kostprijs van bemiddeling bestaat uit: enerzijds het ereloon van de bemiddelaar en anderzijds de administratieve kost. Bij de start van de bemiddeling wordt dat besproken – met de partijen – op maat van het dossier. Op familiale bemiddeling is geen btw verschuldigd.

Bij Individuele begeleiding (counseling  – of coachingstraject) wordt gewerkt op basis van een vooraf vastgelegd uurtarief.

De vastgelegde consultatieafspraken dienen steeds stipt te worden nagekomen. Indien u toch verhinderd bent, gelieve dan zo spoedig mogelijk te verwittigen, uiterlijk 24u voor de geplande afspraak. Bij laattijdige verwittiging wordt voor bemiddelingsgesprekken een forfait van €100 (€50 p.p.) en voor individuele begeleidingsgesprekken een forfait van €50 aangerekend.   Dank voor uw begrip.