Erelonen & kosten

Het financiële aspect is een duidelijke troef bij Bemiddeling. Vermits beide partijen beroep doen op één bemiddelaar, is de gangbare praktijk dat de kosten van de Bemiddeling gelijk worden gedeeld tussen de partijen.

De totale kost van een bemiddelingstraject wordt bepaald door verschillende factoren, zoals: de aard van de bemiddeling, de complexiteit van de zaak, de compromisbereidheid, de duurtijd van het proces e.d.. Een eenduidige prijs kan hier dan ook niet gegeven worden.

Transparantie met betrekking tot de gehanteerde tarieven en afspraken is echter wel belangrijk. De kostprijs van bemiddeling bestaat uit: enerzijds het ereloon van de bemiddelaar en anderzijds de administratieve kost. Bij de start van de bemiddeling wordt dat besproken – met de partijen – op maat van het dossier

Bij Individuele begeleiding (counseling  – of coachingstraject) wordt gewerkt op basis van een vooraf vastgelegd uurtarief.

De vastgelegde consultatieafspraken dienen te worden nagekomen. Indien u toch verhinderd bent, gelieve dan zo spoedig mogelijk te verwittigen, uiterlijk 48u voor de geplande afspraak. Zo kunnen mogelijks andere mensen verder geholpen worden.   Dank voor uw begrip.