Counseling

Counseling.
“Van de wieg tot het graf is de levensweg geplaveid met hindernissen”

Als mens wordt je gedurende het leven met tal van gebeurtenissen geconfronteerd. Laat ik het met een boutade zeggen:

“Van de wieg tot het graf is de levensweg geplaveid met hindernissen”.

Sommige hindernissen neem je ogenschijnlijk vlot, maar andere gebeurtenissen hebben een grote(re) emotionele impact op je levenswandel en zijn vaak bepalend voor je verder functioneren als individu.

Counseling kan je een antwoord en dus een mogelijke uitweg bieden uit de crisissituatie of impasse waarin je je op dat moment in bevindt.

Deze laagdrempelige hulpverleningstechniek tracht via methodische gesprekvoering antwoorden te formuleren op problemen van emotionele of psycho-sociale aard, die jij zelf ervaart.

Als doorwinterde hulpverlener enerzijds en actieve rolstoelgebruiker anderzijds, begrijp ik zeer goed dat het leven niet altijd even vlot bolt…

Ik help u dan ook graag verder rond volgende thema’s:

  • verwerking van ziekte en handicap van jezelf of iemand uit je omgeving
  • eenzaamheid
  • verdriet & rouwverwerking
  • Zorgen of problemen op het werk, burn-out
  • Stress en probleemsituaties in het dagelijks leven
  • op zoek naar je zelf… Wie ben ik?, Waar wil ik met m’n leven naar toe?
  • levensvragen die jou bezig houden

Heb je nood aan een luisterend oor of wens je op adem te komen in een individueel gesprek? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dan maak ik tijd vrij om naar jouw verhaal te luisteren.

Noot: dit zijn individuele counseling-gesprekken in een niet-bemiddelingscontext.