Individuele Counseling

Counseling

Counseling.
“Van de wieg tot het graf is de levensweg geplaveid met hindernissen”

Als mens wordt je gedurende het leven met tal van gebeurtenissen geconfronteerd. Laat ik het met een boutade zeggen:

“Van de wieg tot het graf is de levensweg geplaveid met hindernissen”.

Sommige hindernissen neem je ogenschijnlijk vlot, maar andere gebeurtenissen hebben een grote(re) emotionele impact op je levenswandel en zijn vaak bepalend voor je verder functioneren als individu.

Counseling kan je een antwoord en dus een mogelijke uitweg bieden uit de crisissituatie of impasse waarin je je op dat moment in bevindt.

Deze laagdrempelige hulpverleningstechniek tracht via methodische gesprekvoering antwoorden te formuleren op problemen van emotionele of psycho-sociale aard, die jij zelf ervaart.

Als doorwinterde hulpverlener enerzijds en actieve rolstoelgebruiker anderzijds, begrijp ik zeer goed dat het leven niet altijd even vlot bolt…

Ik help u dan ook graag verder rond volgende thema’s:

 • verwerking van ziekte en handicap van jezelf of iemand uit je omgeving
 • eenzaamheid
 • verdriet & rouwverwerking
 • Zorgen of problemen op het werk, burn-out
 • Stress en probleemsituaties in het dagelijks leven
 • op zoek naar je zelf… Wie ben ik?, Waar wil ik met m’n leven naar toe?
 • levensvragen die jou bezig houden

Heb je nood aan een luisterend oor of wens je op adem te komen in een individueel gesprek? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dan maak ik tijd vrij om naar jouw verhaal te luisteren.

Noot: dit zijn individuele counseling-gesprekken in een niet-bemiddelingscontext.

In stilte… Een ontmoeting met jezelf

Bos.
“There is a crack in everything, that’s how the light gets in” (Leonard Cohen)

“Ik ben heel de dag in de weer. Druk bezig met werk, gezin, het huishouden, social media, familie, vrienden en zo nodig mijn bucket list aan het afwerken. Maar, wil ik dit nog wel? Wat wil ik dan eigenlijk? Kan ik nog gewoon mezelf zijn, mijn authentieke zelf? Waar was ‘ik’ al die tijd?”

Ben je op zoek naar zingeving? Of, ben je de weg (even) kwijt en wil je jouw leven een nieuwe positieve wending geven?
Neem hiervoor, in alle rust, de tijd en ontmoet jezelf in alle vertrouwen

Via een laagdrempelig coachingstraject gaan we samen met jou op zoek naar wat jou drijft, wat je nodig hebt en wat jij wil bereiken in het leven. Leer jezelf opnieuw sturen, zonder een speelbal te zijn van jouw omgeving.

Wat kunnen we je bieden:

 • Verrijkende gesprekken over jouw existentiële levensvragen
 • Innerlijke rust bieden door het conflict in jezelf te leren loslaten
 • Op het levenspad, je helpen de weg van vertrouwen te durven inslaan
 • Een vertrouwelijk luisterend oor bieden als welgekomen rustpunt, in jouw drukke bestaan
 • De innerlijke balans herwinnen door basistechnieken van ontspanning, ademhaling en meditatie op zoek naar verbinding met jezelf en de ruimere omgeving.

Voel je jou aangesproken door dit herbronningsaanbod? Aarzel dan niet me te contactereren, dan maak ik graag tijd voor je vrij.

Noot: dit individueel coachingsaanbod situeert zich in een niet-bemiddelingscontext.