Coaching van jouw gezinssituatie

Een relatiebreuk, een echtscheiding, je gaat alleen verder, er komt een nieuwe relatie, een nieuw gezin, je hebt eigen kinderen, er komen stiefkinderen, je wordt plusouder, kinderen blijven langer thuiswonen… Dit zijn allemaal zaken die je gezinsleven ingrijpend kunnen veranderen. Je hebt twijfels en onzekerheden. Je bent op zoek naar een nieuw evenwicht.

Pavaro Bemiddeling coacht bieden, geïnspireerd vanuit de Contextuele Benadering en Systemische Denkkaders

Bij het coachen wordt gestreeft naar verandering vanuit een positieve benadering. Jij bepaald wat je veranderd wil zien en we gaan samen aan de slag.

Ik heb een nieuw samengesteld gezin

Wanneer gezinnen van samenstelling veranderen, wijzigt ook de positie van de betrokken individuen binnen dat gezin. Ieder gezinslid moet opnieuw zijn of haar plaats vinden en zijn of haar – al dan niet vertrouwde – rol opnemen. Het is vaak een zoektocht van vallen en opstaan en een voedingsbodem voor conflicten.

Jullie gaan als partner(s) uit het nieuw samengestelde gezin in gesprek. We focussen op de vragen en de moeilijkheden die ervaren worden in de nieuwe gezinssituatie. Er wordt samen met jullie gezocht naar antwoorden, waarbij het belang van de kinderen centraal staat. Mogelijke oplossingen worden aangeboden onder de vorm van praktische tools die hanteerbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Het betreft hier een begeleidingstraject waarbij methodisch de nadruk ligt op het tot inzicht komen, empoweren en verbindend werken.

Ik ben een éénoudergezin

Het is vaak niet de eigen keuze om alleen verder te gaan met je leven, na een relatiebreuk, echtscheiding of overlijden van je levenspartner. Je blijft alleen achter, al dan niet met de zorg voor de kinderen. Je wordt geconfronteerd met gevoelens van angst, kwaadheid, schuld en onzekerheid. Dit is vaak een moeilijk en eenzaam verwerkingsproces.

Naast het emotionele aspect, maken concrete materiële zaken ook deel uit van je individueel verhaal. Financiële zekerheid, het alleen moeten nemen van belangrijke beslissingen over de kinderen, het praktisch geregeld krijgen van de dagelijkse verplichtingen enz… zorgen voor een bijkomende belasting.

Wil je hierover in gesprek gaan, gecoacht en ondersteund worden? Neem hiervoor gerust de tijd in een sereen kader onder professioneel begeleiding.

‘Hotel mama’

We zien een groeiende trend van kinderen die steeds langer thuis blijven wonen. Dit heeft verschillende oorzaken; zoals langere studietrajecten, onzeker toekomstpersectief qua werk- en woonsituatie. Sommige kinderen willen of kunnen zich settelen in een confortabele woonsituatie, zonder hun vrijheid op te moeten geven. Dit hoeft niet noodzakelijk problemen op te leveren wanneer ouders en kinderen hieromtrent duidelijke afspraken hebben gemaakt, die goed worden nagekomen door de betrokkenen

Spanningen en conflicten kunnen ontstaan wanneer gemaakte afspraken niet worden nageleeft of in situaties waarbij verschillende verwachtingen ontstaan tussen ouders en kinderen die niet (meer) bespreekbaar zijn. Bemiddeling kan hier op zijn plaats zijn om vastgelopen situaties te ‘ontmijnen’ en zo de mogelijkheid te bieden voor het maken van nieuwe heldere afspraken of te zoeken naar een uitweg…

Hotel mama = ok!? Maak duidelijke afspraken rond:

  • huisregels
  • financiële afspraken
  • het blijven toch m’n kinderen… over durven/kunnen loslaten